گل و گیاه مهندس بیدل بزرگترین تولید کننده پیاز زعفران و نهال زرشک و نهال عناب در خدمت هموطنان عزیز میباشدگل وگیاه مهندس بیدل