۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کود تقویتی زعفران» ثبت شده است

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز

کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران

کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.

کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.

کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.

مزایای استفاده از  کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص طلای سبز( زعفران):

1_ افزایش وزن و تعداد بنه

2_ افزایش گل آوری و تولید محصول بیشتر

3_ افزایش رنگ پذیری

4_ افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما

کود تقویتی زعفران

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b

کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران

کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.

کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب افزایش قدرت فتوسنتزی برگ، باعث تسریع در رشد نقاط مرستمی برگ و در نهایت باعث بالا رفتن عملکرد و افزایش کیفیت بنه و کلاله زعفران می شود.

کود طلای سبزK-Zn-B اولین کود در ایران که حاوی سه عنصرپتاسیم، روی، بر به صورت کلات بوده که به روش سنتز جزء به جزء ساخته می شود.

کود زعفران

مزایای استفاده از کود طلای سبز K-Zn-B مختص زعفران:

1_ افزایش وزن و تعداد بنه

2_ بهبود کیفیت غده

3_ افزایش رنگ پذیری

4_ افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما

5_ افزایش گل آوری و تولید محصول 

6_ افزایش خواص انبارداری غده

دستور مصرف کود در طول سال زراعی زعفران :

کودبرای گلدهی زعفران

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰