کاشت زعفران - زمان و نحوه جمع آوری پیاز ( بُنه ) در مزرعه :

روش های بیرون آوردن بُنه های زعفران از زمین بمنظور کشت مجدد :

 1- بیرون آوردن پیازها بدون آبیاری مزرعه زعفران (خشک کَن).

2- بیرون آوردن پیازها بعد از آبیاری مزرعه زعفران (تر کَن).

نکات مهم :

۱_روش خشک کن بدلیل حفظ خواب تابستانی بُنه ترجیح داده می شود.

با توجه به دوره خواب واقعی زعفران که اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه است، جمع آوری بُنه از مزرعه جهت کشت مجدد ، فقط در خرداد ماه توصیه می گردد.    

بنا به اعتقاد کشاورزان رکورد دار، کشت زعفران در خردادماه سبب می شود که ؛ حداقل دوره کاشت زعفران 6 ماه (نیم سال) جلو بیافتد و میزان گل آوری در همان سال اول به طرز چشمگیری افزایش یابد.

۲_توصیه می شود بُنه ها بعد از بیرون آوردن از زمین، بلافاصله کاشته شوند.

این کار سبب جلوگیری از ایجاد تنش به بُنه ها حین فرآیند لقاح (تمایز گل ها)، طی دوره خواب تابستانه می گردد. 

3_گروهی از کشاورزان معتقدند که در دوران خواب تابستانه، پیاز غیر فعال است. درحالی که واقعیت دقیقا غیر از این است؛

اگرچه پیاز ها در خواب ظاهری بسر می برد، اما فعل و انفعالات فیزیولوژیکی در داخل آنها در حال انجام است.

لذا رعایت اصول صحیح کشت، باعث کاهش تنش در پیاز ها شده، و در نتیجه لقاح یا تمایز گل ها به بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت.

رعایت این نکات ساده گامی اساسی در جهت شکست رکورد زعفران محسوب می شود.

4_بنه های زعفران را می توان بمدت چند روز تا چند ماه در محل انبارهای سرد و خشک که حرارت آن بین 3 تا 5 درجه سانتی گراد و به دور از گزند موش و حشرات باشد، به ارتفاع 20 الی 30 سانتی متر بصورت پخش شده که هوا بین بُنه ها در جریان باشد نگهداری نمود.

اما بنا به پژوهش بسیاری از پژوهشگران و محققان رکورد دار، بهتر است دوره خواب ظاهری پیاز در مزرعه طی شود نه در انبار!

برای کاهش اثرات مضر ناشی از دمای بالا در فصل تابستان ، می توان ازمالچ طبیعی (کاه فرآوری شده که بعد از تابستان براحتی قابل تجزیه باشد)، استفاده نمود.

5_روی هم انباشتن بُنه ها طی فرآیند انبارداری بصورت فله و متراکم، باعث تخمیر و ایجاد حرارت و سبب فساد و ازبین رفتن پیازها می گردد. 

لذا انبارداری طولانی مدت و همچنین عدم رعایت نکات صحیح انبارداری بُنه های زعفران ، باعث کاهش گلدهی بویژه در سال اول زراعی می گردد.

نتیجه گیری :

با توجه به اطلاعات موجود، بهتر است در خردادماه پیازها را بصورت خشکه کَن از مزرعه اصلی جدا کرده و بلافاصله در مزرعه جدید اقدام به کشت مجدد نمود.

سایر نکات مهم بمنظور آماده سازی زمین قبل از کاشت، در بخش های قبلی توضیح داده شده است. 

برای کاهش دمای پیاز در فصل تابستان بهتر است از مالچ طبیعی (کاه فرآوری شده) استفاده شود.

آبیاری زعفران بمنظور کاهش دمای پیاز ، بطور کلی باعث ازدیاد کَنه در مزارع زعفران می گردد.